Kilka słów o REIT-ach

Aukland

W październiku 2016 roku Minister Finansów opublikował projekt ustawy dot. Zasady funkcjonowania spółek rynku wynajmu nieruchomości –  tzw. polskich REIT-ów. Ustawa miała wejść już na początku 2017 roku, jednak ze względu na wiele uwag do projektu ustawy, proces legislacyjny został odroczony. Prognozuje się jednak, iż REIT-y w Polsce mają już zacząć funkcjonować od 2018 roku.

O REIT-ach

Na początku należałoby napisać kilka słów o REIT-ach. REIT-y ( z języka ang. Real Estate Investment Trust) jest to podmiot finansowy, który występuje w charakterze spółek i notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzięki temu mechanizmowi, mniejsi inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości (znajdujące się w indeksie inwestycyjnym). Mają one specjalny status podatkowy, można za ich udziałem inwestować w sposób pośredni i bezpośredni. Model ten szczególnie powszechny jest Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonuje od 1960 roku. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w 36 krajach, w tym 16 krajach Unii Europejskiej. Na starym kontynencie, REIT-y jako pierwsi wprowadzili w 1969 roku Holendrzy.

Czy REIT-y ożywią nasz rynek nieruchomości?

Celem autorów projektu ustawy jest niewątpliwie próba ożywienia polskiego rynku nieruchomości. Jak pokazują przykłady z Francji, Irlandii czy Hiszpanii – ta forma inwestycyjna wpłynęła pozytywnie na sytuację ekonomiczną tych krajów. Głównym atutem instytucji REIT-u jest możliwość partycypacji większej ilości podmiotów inwestycyjnych, a tym samym zwiększa się szansa na zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego w obszarze obrotów nieruchomości. W prognozach, jak się ocenia, zjawisko to dodatkowo ma stymulować sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wprowadzenie do Polski spółek opartych na modelu REIT-owym ma także wzmocnić rynek nieruchomości komercyjnych.

Kto może inwestować za pomocą instytucji REIT-u?

Polacy chętnie inwestują w mieszkania pod wynajem. Jednak na ten typ inwestycji pozwolić sobie mogą zamożniejsze osoby, które stać na wykup mieszkania lub podjęcie ryzyka kredytowego. Natomiast REIT-y mają być dla każdego – z dniem obowiązywania Ustawy, każdy będzie mógł zainwestować poprzez wykup akcji danej nieruchomości, która znajduje się na GPW.

W jaki typ nieruchomości będziemy mogli inwestować dzięki REIT-om?

Zapis obecnego projektu Ustawy przewiduje inwestowanie w nieruchomości jedynie w obszarze rynku komercyjnego. Pojawiają się jednak głosy, aby możliwość inwestycyjną rozszerzyć dodatkowo o rynek mieszkaniowy. Tutaj warto podać przykład Finlandii, która koncentruje się głównie na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Czy warto inwestować w REIT-y?

Cóż.. Ze względu, że pełnią rolę instrumentu długoterminowego, mogą posłużyć jako portfel oszczędnościowy, gdyż gwarantują stały przychód przy dość niskim poziomie ryzyka. Ponoć ogromną zaletą tego typu inwestycji jest regularność w wypłatach dywidend, że są bezpieczniejszą formą inwestycji od znanych dotąd funduszy inwestycyjnych i mają takie cechy jak: relatywnie nieskie koszta transakcyjne, łatwość w wejściu i  wyjściu inwestycyjnym oraz zwolnienie z podatku CIT.  

© Dolnośląskie centrum nieruchomości