Wykaz dokumentów potrzebnych do transakcji

Poniższy spis zawiera większość podstawowych dokumentów najczęściej potrzebnych w obrocie nieruchomościami. Nie wszystkie dokumenty potrzebne są w każdej sytuacji i przy każdym rodzaju nieruchomości. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, wypełnienie formularza kontaktowego lub skorzystania z możliwości zadania pytania naszemu ekspertowi.

 • odpis księgi wieczystej
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • wypis rejestru gruntów
 • informacja z planu zagospodarowania przestrzennego
 • zaświadczenie wójta gminy (burmistrza) stwierdzające, że jest się rolnikiem indywidualnym, zamieszkałym w danej miejscowości, osobiście prowadzącym gospodarstwo rolne położone w danej gminie, o danej powierzchni użytków rolnych i posiadanych kwalifikacji rolniczych, wydawanych w związku z obowiązkiem wynikającym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego
 • wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych
 • decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości
 • prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzenie nabycia spadku /zasiedzenia/
 • pismo Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadku  /zasiedzenia/ został zapłacony lub nie należy się
 • przydział, umowa lub inny tytuł własności do lokalu
 • zaświadczenie spółdzielni o powierzchni i położeniu lokalu, a ponadto stwierdzające, komu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu aktualnie przysługuje, czy cały wkład budowlany został zapłacony oraz czy dla lokalu założona została księga wieczysta /jeżeli jest założona to odpis z księgi wieczystej z sądu/ ewentualne obciążenia
 • akt zgonu
 • akt małżeństwa
 • wartość i powierzchnia użytkowa domu mieszkalnego
 • wartość rynkowa /całości samego budynku mieszkalnego/ i cena
 • dane z dowodów osobistych: imię, nazwisko, imiona obojga rodziców, adres z kodem pocztowym, nr dowodu osobistego, nr NIP

 

Pliki

Pobierz / drukuj – Wykaz dokumentów potrzebnych do transakcji

© Dolnośląskie centrum nieruchomości