Zakres usług

Oprócz informacji zawartych w zakładkach dla kupujących / dla sprzedających  / sprawdź możliwości na stronie głównej uzupełniamy informacje w zakresie świadczonych usług:

 • pośrednictwo w: sprzedaży / wynajmie / kupnie / najmie nieruchomości :
 • niezbędne czynności organizacyjno – marketingowe zmierzające do sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości, w tym wymienione w DCN – Pakiecie dla Sprzedających –  uzupełnione w zależności od potrzeb o takie czynności jak np.:  badanie wartości rynkowej nieruchomości, przydatność nieruchomości do określonych celów, ustalenie docelowej grupy odbiorców – targetu – dla oferty nieruchomości, udzielanie informacji o nieruchomości, prezentowanie nieruchomości, opracowanie parametrów umowy oczekiwanej, analizowanie, opiniowanie, merytoryczną obsługę, pomoc w: usuwaniu trudności będących przeszkodą w zawarciu umowy oczekiwanej, pomoc w negocjacjach; wizyty w urzędach, gromadzenie niezbędnej dokumentacji, organizowanie konsultacji prawnych, umawianie spotkań, koordynacja wzajemnych działań kontrahentów i inne czynności organizacyjne niezbędne zdaniem Pośrednika do zawarcia przez Zamawiającego umowy oczekiwanej.
 • kompleksowe załatwienie wszystkich spraw organizacyjno-prawnych poprzedzających transakcję,
 • analizę zdolności kredytowej,
 • pełna obsługę kredytową
 • pomoc prawną,
 • przygotowanie umów przedwstępnych i innych,
 • przygotowanie obsługi notarialnej transakcji,
 • pomoc w tworzeniu planów biznesowych w oparciu o inwestycje w nieruchomości.
 • usługi dodatkowe również dla klientów nie korzystających z usług pośrednictwa, jak itp.:
  • sporządzanie umów, sprawdzanie stanu prawnego itp.
  • wyceny rzeczoznawcze
  • opinie budowlane

UWAGA:

Oprócz klasycznej usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami proponujemy także usługę zwaną „KONSULTACJA”.

Oznacza to, że w przypadku, gdy posiadacie już Państwo kontrahenta do przeprowadzenia swojej transkacji i oczekujecie tylko sprawności i bezpieczeństwa – możemy objąć Państwa Gwarancją Bezpieczeństwa DCN.

Państwa nabycie lub sprzedaż nieruchomości dokonywana jest wówczas przez naszą firmę.

Jednak wynagrodzenie za usługe „konsultacja” to określana ryczałtowo kwota– znacznie niższa niż klasyczna „prowizja” za typową usługę pośrednictwa.

 

© Dolnośląskie centrum nieruchomości