Zmiany 一 klienci pośredników nieruchomości będą pod większą ochroną?

biuro nieruchomości wroclaw

Po deregulacji zawodu pośrednika nieruchomości Polska Federacja Rynku Nieruchomości i inne organizacje branżowe próbowały przez ten cały czas zmienić zapisy w polskim prawie nieruchomościowym. W końcu po ok. 3 latach powstał projekt zmian w ustawie. Czy dzięki tym zmianom  konsumenci zyskają na bezpieczeństwie i ochronie przed nieuczciwymi praktykami? W obecnym stanie prawnym,  po deregulacji zawodu pośrednika, klienci rzeczywiście są bardziej narażeni na nieuczciwe praktyki i należałoby coś z tym zrobić.

Co nam przyniesie znowelizowanie „Ustawy o gospodarce nieruchomościami” ?

Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 września 2017 roku. Ma wprowadzić kilka zmian prokonsumenckich. Przede wszystkim zostanie wprowadzona nowa forma nawiązywania umów o pośrednictwo i zarządzanie nieruchomością. Dotychczas umowę było można zawrzeć jedynie w formie pisemnej. Teraz taką umowę będzie można zawrzeć również w formie elektronicznej. Oczywiście ułatwi to proces nawiązywania współpracy. Ponadto pośrednicy będą ponownie mieli wgląd do rejestru i dokumentów, które są istotne dla prawidłowej i bezpiecznej realizacji umowy.

Błędy deregulacji

Deregulacja zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości nastąpiła formalnie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Odtąd też organizacje branżowe rozpoczęły batalię z Ustawodawcą, wskazując na liczne błędy, np. brak definicji związanych z procesem pośrednictwa i zarządzania czy pozbawienia prawa do korzystania z rejestrów. Po trzech latach udało się dojść do konsensusu z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Rozmawiano z poprzednią i obecną ekipą rządzącą. Rozmawiano także z Urzędnikami Kancelarii Prezydenta RP.

W nowych przepisach będzie zawarta definicja pośrednika i zarządcy, czyli osób, którzy w sposób trwały, odpłatny, zorganizowany i systematyczny będą udzielać swoich usług. Sztywna definicja pozwoli ograniczyć ryzyko, że pośrednictwem czy zarządzaniem nieruchomościami będzie zajmowała się osoba przypadkowa, nie posiadającą  odpowiednich kompetencji. Czy rzeczywiście?..

Kary za brak obowiązkowego OC

Zmiany w zapisach ustawy, przewidują również kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla pośredników i zarządców nieruchomościami. Kary będą sięgać nawet 5-krotności średniego miesięcznego dochodu (wynagrodzenia). Kwestią kar zajmować się będzie Inspekcja Handlowa.

Wracając do tytułowego pytania – uważam , że to drobne, żeby nie powiedzieć kosmetyczne zmiany. Zmiany, które mają jedynie sprawić wrażenie, że coś się zmienia, ale tak w praktyce – właściwie niczego prawie nie zmieniają…

 

© Dolnośląskie centrum nieruchomości