Taksa Notarialna

Wysokość stawki taksy notarialnej, ustalana jest na podstawie wartości przedmiotu czynności notarialnej. Zgodnie z rozporządzeniem:

 • do 3000 złotych maksymalna stawka taksy notarialnej to 100 zł
 • pomiędzy 3000 zł a 10000 zł – maksymalna taksa na poziomie 100 zł plus dodatkowo 3% w przypadku nadwyżki powyżej wartości 3000 zł
 • pomiędzy 10000 zł a 30000 zł – maksymalnie taksa notarialna może wynieść 310 zł plus dodatkowo 2% nadwyżki powyżej 10000 zł
 • pomiędzy 30000 zł a 60000 zł – stawka ustalona na poziomie 710 zł plus dodatkowo 1% od nadwyżki powyżej 30000 zł
 • pomiędzy 60000 zł a 1000000 zł – maksymalnie stawka wynosić może 1010 zł plus dodatkowo 0,4% od nadwyżki powyżej 60000 zł
 • pomiędzy 1000000 zł a 2000000 zł – maksymalna taksa notarialna może wynosić 4770 zł plus dodatkowo 0,2% od nadwyżki powyżej 1000000 zł
 • powyżej 2000000 zł – maksymalna stawka na poziomie 6770 zł plus dodatkowo 0,25% od nadwyżki powyżej 2000000 zł. Łączna wartość opłaty nie może jednak wynieść więcej niż 10000 zł (dla osób należących do I grupy podatkowej maksymalna wartość taksy to 7500 zł).

Dla osób należących do I grupy podatkowej przewidziano maksymalną opłatę 7500 zł. Reguluje to ustawa z 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Do tej grupy zaliczają się małżonkę, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów, zstępnych (każdy następny potomek tej samej osoby) oraz wstępnych (każdy przodek danej osoby).
Gdy przedmiot czynności prawnej stanowi własność hipoteczną notariusz pobiera całość taksy notarialnej. Taksa notarialna jest natomiast niższa o połowę w przypadku:

 • Własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • Spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
 • Prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • Umowy zobowiązującej zawartej pod warunkiem, lub z zastrzeżeniem terminu
 • Umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej
 • Umowy sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Do taksy notarialnej musimy doliczyć również dodatkowe opłaty takie jak podatek VAT od taksy, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpis do księgi wieczystej. Każdy wypis lub wyciąg z aktu notarialnego jest dodatkowo płatny.

 

Pliki

Pobierz / drukuj – Taksa Notarialna

 

© Dolnośląskie centrum nieruchomości