Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku.
Jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu. Podatkowi temu podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci.
Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:
Kwota nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku w zł (ponad – do)
Podatek wynosi:

 1. od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
  małżonek, zstępni (dzieci i ich potomkowie), wstępni (rodzice i ich przodkowie), pasierbowie, zięciowie, synowie, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie

  10.278 zł  – 3 %
  10.278 – 20.556 zł – 308,30 zł i 5% od nadwyżki ponad 10.278 zł
  20.556 zł – 822,20 zł i 7% od nadwyżki ponad 20.556 zł

 2. od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
  zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

  10.278 zł – 7%
  10.278 – 20.556 zł – 719,50 zł i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł
  20.556 zł – 1.644,50 i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł

 3. od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

  10.278 zł – 12%
  10.278 – 20.556 zł – 1.233,40 zł i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł
  20.556 zł – 2.877,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania darowizny lub nabycia w drodze polecenia darczyńcy, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony, stawka podatku wynosi 20%.
Stawka podatku przy nabyciu własności w drodze zasiedzenia wynosi 7% (kwoty wolne od podatku nie mają zastosowania).

 

Pliki

Pobierz / Drukuj – Podatek od spadków i darowizn

© Dolnośląskie centrum nieruchomości