PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych)

Podatek ten płacimy w przypadku gdy:

  • Kupujemy nieruchomości z rynku wtórnego
  • Gdy developer, od którego kupujemy nie jest płatnikiem podatku VAT

W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości podatek płaci kupujący. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.
Podstawę obliczenia tej opłaty przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży nieruchomości, sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz w sprzedaży pozostałych praw majątkowych, w tym spółdzielczych praw zbywalnych – wynosi 2% ceny sprzedawanej nieruchomości.
Podatek od czynności cywilnoprawnych obliczany jest przez notariusza i uiszczany w kancelarii po podpisaniu aktu notarialnego, dalej notariusz dokonuje wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 

Pliki

Pobierz / drukuj – Podatek od Czynności Cywilno – Prawnych

© Dolnośląskie centrum nieruchomości