Prezydent podpisał ustawę o kredycie hipotecznym

nieruchomość

Stało się. Prezydent Andrzej Duda podpisał długo oczekiwaną ustawę traktującą o kredycie hipotecznym. Co to oznacza dla przyszłych kredytobiorców i jakie niesie za sobą konsekwencje? Dowiesz się wszystkiego czytając poniższy artykuł do którego serdecznie zachęcam.

Najważniejszym punktem i założeniem omawianej ustawy jest wprowadzenie zakazu udzielania kredytów walutowych tym osobom, które nie zarabiają w danej walucie. Ponadto ustawa ta zakazuje szybkiego wypowiadania umów kredytowych oraz reguluje kwestię prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu do banku.

Skąd zmiana w polskim prawie? Co dokładnie zmieni ustawa?

Polska jako członek Unii Europejskiej musiała dopasować swoje prawo do unijnej dyrektywy. Za opieszałość w procesie legislacyjnym nasz Kraj został już raz upomniany na forum unijnym, więc trzeba było przyspieszyć prace, które na celu miały dostosować nasze prawo względem wytycznych UE.

Pokrótce postaram się wyjaśnić co zmieni ustawa. Otóż do tematu należy podejść spokojnie, gdyż zbytniej rewolucji nie będzie. Trzeba jednak przygotować się na kilka istotnych zmian i nowinek w kwestiach kredytowych. Należy też podkreślić, że wszystkie zmiany będą obowiązywać tylko i wyłącznie wobec nowo udzielanych kredytów, a zdecydowana większość zapisu dokumentu zacznie obowiązywać za trzy miesiące.

W mojej ocenie najważniejszą zmianą jest fakt, iż kredyty nie będą udzielane w walucie w której dany kredytobiorca nie uzyskuje większości swoich dochodów lub nie ma większości oszczędności. Jest to ostateczny koniec kredytów walutowych w Polsce. Nie jest to jednak rewolucyjna zmiana, gdyż od dwóch lat istnieje obostrzenie na mocy rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, a kredyty w walucie obcej stanowią obecnie w Polsce jedynie ok 1%. Ważnym zapisem ustawy jest również zakaz dla banków szybkiego zbyt szybkiego wypowiadania  umowy kredytowej dla osób spóźniających się z miesięczną spłatą kredytu. Banki będą musiały pójść z takim klientem na kompromis i poszukać wspólnego rozwiązania problemu oferując m.in restruktyryzacje zadłużenia.

Co jeszcze zakłada zapis ustawy?

Dodatkowo należy nadmienić o fakcie, iż zaciągniecie kredytu hipotecznego nie będzie wymuszało na nas skorzystania z innego produktu finansowego danego banku (tzw. sprzedaż wiązana). Wyjątkiem w tej sytuacji mają być jedynie bezpłatne konta potrzebne do operowania i obsługi kredytu oraz ubezpieczenie dotyczące umowy kredytu.

Nowa ustawa reguluje również kwestię prowizji za nadpłatę kredytu i jego wcześniejszą spłatę. Banki będą mogły pobrać opłatę w wysokości maksymalnie 3% nadpłaconej kwoty z zastrzeżeniem, iż nadpłata ta będzie dokonana w okresie pierwszych trzech lat od dnia podpisania umowy kredytowej. Po tym okresie nie będzie już można pobierać żadnych opłat. Co ciekawe, ustawa zakłada, że przy szybszej spłacie całości kredytu bank zobowiązany będzie do zwrócenia proporcjonalnej części jednorazowych kosztów kredytowych poniesionych przez klienta wcześniej.

Reklamy mają być rzetelniejsze i uczciwsze

Reklamy banków, które udzielają kredyty, będą bardziej transparentne. Ustawa nakazuje bankom m.in. prezentowanie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania w sposób tak samo słyszalny i widoczny jak pozostałe informacje zawarte w przekazie medialnym.

 

© Dolnośląskie centrum nieruchomości