Banki wstrzymują MDM

Dopiero co się zaczęło a już się kończy. Są juz pierwsze banki , które wstrzymują przyjmowanie wniosków o kredyt w programie MDM. Powód?- W pierwszych dniach stycznia tego roku skończył się limit na CAŁY 2017 ROK. (?!)

Chciałoby się powiedzieć Super Program….

Polecam

Dariusz Wolski

„Bank Zachodni WBK podjął decyzję o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o kredyty mieszkaniowe ‚Mieszkanie dla Młodych’ z planowaną datą wypłaty dofinansowania na 2017 r. począwszy od środy 11 stycznia br. z uwagi na ryzyko wyczerpania się w najbliższych dniach limitu środków na wypłaty dofinansowania. …

……Chcemy jednak podkreślić, że złożenie wniosku do 10 stycznia nie oznacza gwarancji przyznania dofinansowania, gdyż przekazanie wniosku do BGK i przyznanie dofinansowania nie jest realizowane automatycznie, wymaga m.in. weryfikacji wniosku w oparciu o złożoną dokumentację, a ponadto Bank nie ma wpływu na dynamikę wykorzystania limitu i termin ogłoszenia przez BGK komunikatu o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie MdM…..”

Cały artykuł pod adresem: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Pierwszy-bank-wstrzymuje-przyjmowanie-wnioskow-Mieszkanie-dla-mlodych-7492667.html

© Dolnośląskie centrum nieruchomości